stakeholderPro

Voorbeeld

Wie steunt het project en wie niet? Wie is invloedrijk en wie niet? Wie vindt het project van belang en wie niet? Door dit in stakeholderPro in te voeren krijg ik maar liefst vijf keer zoveel terug. Kijk maar met me mee... Om te beginnen krijg ik een handig overzicht. Had ik zelf ook kunnen maken, natuurlijk, maar het is wel veel beter dan de tabellen die ik vroeger gebruikte. Maar wat ik ook nog krijg is een indicatie of mijn plan kansrijk is of niet. In mijn geval is het onbeslist omdat als de neutrale spelers ineens van voorkeur veranderden, mijn project kansrijk wordt, of niet... Ik krijg ook een handige tabel van voor- en tegenstanders... Een uitwerking naar aantal stakeholders en hun invloed. En dan komt er nog een... Mijn project is te ingewikkeld om alleen maar voor of tegen te zijn. Ik weet dat sommige spelers voor het ene deel zijn en tegen een ander - afhankelijk van hun belangen. Met stakeholderPro kan ik die onderdelen invoeren: Op deze manier kan ik voor alle spelers precies aangeven hoe ze ‘erin’ zitten. En ook hier hoef ik alleen maar voor- of tegen, invloed en belang in te vullen. StakeholderPro doet de rest.  Kijk maar... Als eerste merk ik dat mijn project inmiddels           																																								is. Dat komt omdat ik de steun en weerstand veel beter heb aangegeven. Nu kan ik voor ieder onderdeel van mijn project zien of het kansrijk is of niet. En in mijn geval blijkt dat dit onderdeel in de problemen zit... stakeholderPro levert mij deze prachtige plaatjes. Maar ik wil ook graag weten waarom mensen voor- of tegen zijn. En wat hun vragen, opmerkingen, suggesties, voorwaarden zijn. Ook hiervoor kan ik bij stakeholderPro terecht... Handig om de issues bij ieder onderdeel van het project in te delen. En de vetgedrukte issues zijn het meest belangrijk. En als het er veel zijn, kan ik ze onder elkaar zetten. Daardoor kan ik beter kiezen met welke issues ik aan de slag ga. Maar er is meer... Ik weet welke issues voor alle spelers belangrijk zijn. Maar hoe zit het met de individuele speler die ik aan boord wil krijgen. Ook hiervoor biedt stakeholderPro uitkomst. Mijn ervaring is dat er nooit maar één beslisser is. Projecten worden meestal door verschillende groepen besnuffeld en beoordeeld. En nu kan ik zien wat daar uitkomt... “Door dit in stakeholderPro in te voeren krijg ik maar liefst vijf keer zoveel terug.” “Ik krijg ook een handige tabel van voor- en tegenstanders.” “Een handig overzicht van hoe stakeholders zich tot elkaar verhouden.” “Mijn project is te ingewikkeld om alleen maar voor of tegen te zijn.” “Nu kan ik voor ieder onderdeel van mijn project zien of het kansrijk is of niet.” “Ik wil erachter komen welke issues echt belangrijk zijn.” “Een spiekbriefje voor het gesprek met iedere speler.” “De spelers in het veld zijn ook niet gek. Ze zoeken elkaar op om samen te werken.” “Mijn ervaring is dat er nooit maar één beslisser is. “Mijn ervaring is dat er nooit maar één beslisser is.
stakeholderPro Inloggen Tips Preview Contact Over ons
* Dit voorbeeld is gebaseerd op een werkelijk ruimtelijk project. Namen en enkele aanduidingen van projectonderdelen zijn aangepast. #top #top #top #top